Obowiązek informacyjny i Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo Administratorem danych jest PPH FRUCTODOR Sp. z o.o. z siedzibą w Bolimowie (99-417) przy ul. Senatorskiej 83.

Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi i realizacji zamówień w celach rachunkowych i podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie.
Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy. Niepodanie tych danych uniemożliwi jej zawarcie.

Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 3 lat (dane służące do obsługi i realizacji zamówienia) oraz 6 lat (informacje rozliczeniowe).

Odbiorcami danych osobowych są obsługujące administratora firmy kurierskie, hostingodawca.